Realizované projekty

Skládka Uhy - výměna panelové plochy

Objednatel: FCC Uhy, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 0,6 mil. Kč
Doba plnění: 2019

LCO Ostrava - Hrabová - Stavební úpravy nové administrativní budovy

Objednatel: FCC Česká republika, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 3,1 mil. Kč
Doba plnění: 2018 - 2019

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektor č. 4.6

Objednatel: REGIOS a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 10,3 mil. Kč
Doba plnění: 2018

Areál skládky Řepiště, modernizace zpevněných ploch, část 1a

Objednatel: FCC Česká republika, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 4,3 mil. Kč
Doba plnění: 2018

Přístavba rozcvičovny u stadionu HC Slavia Praha

Objednatel: Hockey Club Slavia Praha
Předmět plnění: Project management
Investiční náklady: 6 mil. Kč
Doba plnění: 2016 -2017

Skládka S-OO3 REGIOS, uzavření a rekultivace - plocha 5

Objednatel: REGIOS a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 09/2014 - 05/2015

Provozní budova LCO Ostrava - Hrabová

Objednatel: FCC Česká republika, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 27 mil. Kč
Doba plnění: 2017 - 2018

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektor č. 4.5

Objednatel: REGIOS a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 11,1 mil. Kč
Doba plnění: 2016

Zajištění minerálního těsnění pro potřeby výstavby III. a IV. fáze skládky Uhy

Objednatel: FCC Uhy, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 6,3 mil. Kč
Doba plnění: 2015 - 2016

Skládka Ďáblice - Střepiště

Objednatel: A.S.A., spol. s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 2,7 mil. Kč
Doba plnění: 2015 - 2016

Skládka Lodín - HTÚ pro sektory 12, 13 a 14

Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 08/2014 - 05/2015

Skládka Lodín - dostavba sektorů 10 a 11

Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 08/2014 - 12/2014

Rekonstrukce a přístavby ZA Bílichov

Objednatel: CHEVELDON s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Doba plnění: 09/2014 - 12/2014

Stavební úpravy dolní zpevněné plochy, 6. etapa

Objednatel: A.S.A., spol. s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: Brno
Investiční náklady: 5,5 mil. Kč
Doba plnění: 2016

Rekonstrukce a přístavby ZA Bílichov - střední část

Objednatel: CHEVELDON, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 12,4 mil Kč
Doba plnění: 2014 - 2015

Skládka Úholičky - IV. etapa, rozšíření skládky odpadů, 2. fáze výstavby

Objednatel: Skládka Uhy, spol. s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 30 mil. Kč
Doba plnění: 2015

Rekultivace skládky Lodín - rekultivační zemina

Objednatel: A.S.A. HP, spol. s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 7,7 mil. Kč
Doba plnění: 2015 - 2016

Rozšíření objektu stájí s ubytováním

Objednatel: CHEVELDON, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: obec Bílichov
Investiční náklady: 3,7 mil. Kč
Doba plnění: 2014 - 2015

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektor č. 4.4

Objednatel: REGIOS a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 7,5 mil.
Doba plnění: 07/2014 - 09/2014

Zajištění zemin - skládka Úholičky, plocha 5

Objednatel: REGIOS a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 1,9 mil.
Doba plnění: 05/2014 - 07/2014

Zajištění zemin - skládka Uhy, plocha 3

Objednatel: Skládka Uhy,spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 1,3 mil.
Doba plnění: 05/2014 - 07/2014

Zajištění MT pro potřeby výstavby II.fáze skládky Uhy

Objednatel: Skládka Uhy,spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 4,3 mil.
Doba plnění: 03/2014 – 06/2014

Školicí středisko společnosti SOMA

Objednatel: SOMA, spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: Lanškroun
Doba plnění: 06/2013 – 12/2013

Skládka Uhy IV - 1. fáze výstavby - rozšíření skládky odpadů

Objednatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 36,5 mil.
Doba plnění: 12/2013 - 07/2014

Poliklinika Budějovická I. etapa

Objednatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel
Investiční náklady: 1,3 mil. Kč
Doba plnění: 2012

Skládka Úholičky – IV. etapa – sektor č. 4.3

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: Úholičky
Doba plnění: 09/2013 – 12/2013

Revitalizace bývalých mrazíren v Lanškrouně

Objednatel: EMT DEVELOPMENT s.r.o.
Předmět plnění: kompletní realizace stavby formou Construction Management
Investiční náklady: 91 mil. Kč
Doba plnění: 2011 - 2012

Budova služební obytná Velešín - zateplení a stavební úpravy

Objednatel: Povodí Vltavy
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 3,4 mil Kč.
Doba plnění: 2012

Skládka Uhy – 1. fáze výstavby – přípravné práce

Objednatel: Skládka Uhy, spol. s r.o.
Předmět plnění: Dodavatel stavby
Místo stavby: Uhy
Doba plnění: 06/2013 – 11/2013

Novostavba sídla společnosti ŽP Trade Bohemia a.s.

Objednatel: Subterra a.s.
Předmět plnění: Dodavatel stavby
Místo stavby: Praha
Doba plnění: 08/2012 – 11/2013

Skládka Úholičky - IV. etapa - sektory č. 4.1 a 4.2

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 36 mil. Kč
Doba plnění: 2011

Rekonstrukce Šimkových sadů

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: Hradec Králové
Doba plnění: 06/2012 - 07/2013

Ústav molekulární a translační medicíny

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 250 mil. Kč
Doba plnění: 2010 - 2011

Areál skládky Úholičky - SO 10 Provozní budova - přístavba

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 7,4 mil. Kč
Doba plnění: 2011

Poliklinika Budějovická - objekt "BETA"

Objednatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 220 mil. Kč
Doba plnění: 2010 - 2011

Dostavba teoretických ústavů Lékařské Fakulty UP

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 750 mil. Kč
Doba plnění: 2010 - 2012

Dokončení sanačních prací v oblasti bývalých sludgeových lagun v areálu Paramo Kolín a.s.

Objednatel: A.S.A, spol s.r.o.
Předmět plnění: Dodavatel stavby
Investiční náklady: 114 mil. Kč
Doba plnění: 2009 - 2011

Skládka Úholičky - Rekultivace - plocha 4

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 16 mil. Kč
Doba plnění: 2011

Letní koupaliště Flošna v Hradci Králové

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Předmět plnění: Project Management
Doba plnění: 2009 - 2010
Způsob zadání: 368 mil. Kč

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc - Envelopa

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 1 081 mil. Kč
Doba plnění: 2005 - 2009

Poliklinika Budějovická - objekt "ALFA"

Objednatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.
Předmět plnění: Project Management
Místo stavby: 2008 - 2009
Investiční náklady: 160 mil. Kč

Skládka Úholičky

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 13 mil.Kč
Doba plnění: 2010

Skládka Lodín

Objednatel: .A.S.A. HP, spol. s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 1 fáze 8mil./ 2 fáze 2,8 mil. Kč
Doba plnění: 2010

Cidlina

Objednatel: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 730 mil. Kč
Doba plnění: 2005 - 2009

Pavilon Langer - Léčebné lázně Bohdaneč

Objednatel: Léčebné lázně Bohdaneč a.s.
Předmět plnění: Generální dodávka stavby
Investiční náklady: 50 mil. Kč
Doba plnění: 2008 - 2009

Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách

Objednatel: ČR - Ministerstvo spravedlnosti
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 1 887 mil. Kč
Doba plnění: 2005 - 2006

Stavba montážní haly Kiekert - CS

Objednatel: Kiekert-CS
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 255 mil. Kč
Doba plnění: 2005 - 2006

Výstavba 69 a 80 bytových jednotek na sídlišti Lada

Objednatel: Město Česká Lípa
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 240 mil. Kč
Doba plnění: 2005 - 2007

Domov důchodců Nová Paka

Objednatel: Město Nová Paka
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 170 mil. Kč
Doba plnění: 2004 - 2006

Podnikatelské centrum Přelouč

Objednatel: PIIS s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 30 mil.Kč
Doba plnění: 2006

FIM Hradec Králové

Objednatel: Město Hradec Králové
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: - mil. Kč
Doba plnění: 2006

Koupaliště Kníže v Jičíně

Objednatel: Město Jičín
Předmět plnění: Projekční činnost, Project Management
Investiční náklady: 146 mil. Kč
Doba plnění: 2004 - 2005

Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Lanškrouně

Objednatel: Město Lanškroun
Předmět plnění: Project Management
Investiční náklady: 111 mil. Kč
Doba plnění: 2003 - 2005

Demolice a úpravy logistických ploch

Objednatel: nkt cables a.s.
Předmět plnění: Dodavatel stavby
Investiční náklady: 12 mil. Kč
Doba plnění: 2003 - 2004

Rekonstrukce závodu Uherský Brod (I.- III. etapa)

Objednatel: Slovácké strojírny a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 59 mil. Kč
Doba plnění: 2000 - 2001

ČEZ Arena Pardubice

Objednatel: PIIS s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 375 mil.Kč
Doba plnění: 2000 - 2001