Aktuální projekty

Skládka Uhy - IV. etapa, 4.fáze výstavby, 1. část, sektory 5c, 6c

Objednatel: FCC Uhy, s.r.o.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Investiční náklady: 14,8 mil. Kč
Doba plnění: 2019

Nadregionální SMART krizové centrum Hradec Králové

Objednatel: Královéhradecká provozní, a.s.
Předmět plnění: Project management
Investiční náklady: 44,8 mil. Kč
Doba plnění: 2018 - 2019

VSCT Kladno - TDI

Objednatel: TRENTA s.r.o.
Předmět plnění: Project management
Investiční náklady: 132,9 mil. Kč
Doba plnění: 2017 -2019