Strategie společnosti

Být otevřenou společností pro investory z hlediska cenotvorby řízení projektů. Ke každému projektu přistupovat individuálně s maximálním zapojením investora jak v přípravné, tak v realizační fázi. Realizovat projekty tak, aby investor měl zájem s námi spolupracovat na dalších projektech v budoucnosti. Přinášet nové myšlenky do projektů, které projekt zlevní a zkvalitní.

Společnost Pontevia Corp. a.s., hodlá být do tří let jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v ČR, která bude zaměřena na dodávky staveb oblasti pozemního stavitelství, dopravních a ekologických staveb. Bude se zaměřovat nejen na privátní, ale i na státní sektor. Cílem je přinášet do projektů nové myšlenky v oblasti řízení, které je zlevní a zkvalitní.