Dceřiná společnost

Logo PIIS s.r.o.Společnost PIIS s.r.o. byla založena v roce 1992. Předmětem činnosti společnosti PIIS s.r.o. jsou komplexní služby v oblasti Přípravy a řízení projektů a staveb (Design Management, Cost Management - Řízení nákladů staveb, Tender Management - Organizace výběrových řízení, Quality Management - Technický dozor investora, Dotační Management). 

V rámci komplexní podpory pomáhá svým potencionálním obchodním partnerům konzultační a poradenskou činností již v počátečních fázích projektu. Snahou jejích pracovníků je nalezení nejlepšího a nejefektivnějšího technického řešení, které odpovídá individuálním představám našich zákazníků.

Síla společnosti PIIS s.r.o. spočívá především v poskytování systémových řešení, vyvíjejících se na základě zkušeností špičkových odborníků řady profesí. Dokáže být velice flexibilní k požadavkům a potřebám i toho nejnáročnějšího klienta.

Společnost PIIS s.r.o. spolupracuje s tuzemskými i zahraničními investory a realizujeme zakázky po celém území naší republiky i mimo ně. Jejími cílovými zákazníky jsou obce, města, státní instituce, soukromí investoři.

www.piis.cz

Dceřiná společnost